Toggle navigation
5book.vn
24.12.2014 · Chi tiết
Bàn luận truyện Nhất thế tôn sư tác giả Mực Thích Lặn Nước thể loại Tiên hiệp 
 22 bàn luận
thanndieu 21.02.2018
có thể ta chứng được đại đạo sau khi tu xong bộ này
xatara 26.05.2018
3 quyển đầu rất hay, từ quyển 4 bắt đầu rối đọc có cảm giác khó chịu sao ý. Full chưa mà lâu quá hk ra chương z lão @5book
xatara 1 tháng trước
Trước đọc hết quyển 4 thì bỏ dở vì thấy thiếu nhiều đoạn, nhiều tình tiết không logic lắm. Bỏ vài tháng h đọc lại từ đầu bên sstruyen thấy rất khác, đây là 1 tuyệt phẩm có thể so với các truyện của lão Nhĩ mặc dù chưa full. Trước đọc rất nãn có thể do lão dịch giả say xỉn nên dịch thiếu hay bên mình copy chưa đầy đủ, gặp các chương như z thì qua cv đọc có khi hay hơn ý. Chương mới lâu ra quá, lão 5book up nhanh nhanh đi.