Toggle navigation
5book.vn
06.11.2013 · Chi tiết
Bàn luận truyện Ma Thiên Ký tác giả Vong Ngữ thể loại Tiên hiệp
 322 bàn luận
nhuanao 26.04.2017
【 độ kiếp phương pháp: Cắn chặt răng chống đỡ xuống dưới, đem thống khổ xem như ngọt tra tấn, chỉ cần không chết, ngươi liền sẽ cảm giác rất thoải mái! 】
Vẫn là bí kíp độ kiếp v1.01a hữu hiệu
thonnu-datinh 26.04.2017
Chí hư cực, thủ tĩnh đốc. Vạn vật tịnh tác, ngô dĩ quan kỳ phục. Phù vật vân vân, các qui kỳ căn. Qui căn viết tĩnh. Tĩnh viết phục mạng. Phục mạng viết thường. Tri thường viết minh. Bất tri thường, vọng tác, hung. Tri thường dung, Dung nãi công, Công nãi vương, Vương nãi thiên. Thiên nãi Đạo. Đạo nãi cửu. Một thân bất đãi.
ThienMa 27.10.2017
Truyện của Vong Ngữ ak... có thể đọc xong là tử vong ngôn ngữ chăng, dùng thần thức ảo qua thôi cũng đủ cho người ta nhập vào ma đạo, bị lời ma chú "chưa hoàn thành+còn nữa"thì thật là tồi tệ ak