Toggle navigation
5book.vn
31.12.2013 · Chi tiết
Bàn luận truyện Truyền Kiếm tác giả Văn Mặc thể loại Tiên hiệp
 65 bàn luận
HanTheGian 14.11.2015
Sao toàn kiếm tu thế nhỉ?
Vonglinh 14.11.2015
Haha @hanthegian , đạo hữu hỏi vậy thì chả khác nào hỏi "truyện tiên hiệp sao toàn yy..." không vậy 😌
HanTheGian 14.11.2015
hihi. Nhất thời thắc mắc!