Toggle navigation
MoonSlight
2 tháng trước
Dùng danh nghĩa của ta , triệu hồi @macvan @vonglinh @custom @quygioma @casper @tula @d30101999 @per @vopham @phong @uyennhi @nhuanao 🍀🍀🍀
 24 bàn luận
nhuanao 2 tháng trước
@MoonSlight việc j mà triệu hồi 😁😁😁
casper 2 tháng trước
Chắc là đang rảnh hả @MoonSlight .
custom 2 tháng trước
@moonslight có chi hơm muội
MoonSlight 2 tháng trước
@nhuanao @casper @custom nhân gia tưởng niệm các người thôi , nhân sinh tịch mịch , vị sư phụ vô tâm của ta lập ra Đa Tình Cốc xong vứt đấy không quản , ta đi chơi về cảnh còn người mất , thật hoài mong ngày tháng trước kia a ! 
quygioma 2 tháng trước
@MoonSlight Vẫn có người nhớ tới ta mà triệu hồi lun.
quygioma 2 tháng trước
Dạo này 5book vắng vẻ ghê. Ít bình luận sôi nổi như trước. 
MoonSlight 2 tháng trước
@quygioma các ngươi quay trở lại , mỗi người gõ một câu họp chợ a !
quygioma 2 tháng trước
@MoonSlight Dạo này ta ngày nào cũng ngẩn ngơ chả làm gì. Ko tu luyện. 
MoonSlight 2 tháng trước
@quygioma ngươi động dục à nhầm động xuân tâm sao
Macvan 2 tháng trước
Huynh nhớ muội @MoonSlight 😶
Đăng nhập hoặc đăng ký để gởi bài.