Toggle navigation
5book.vn
4 ngày trước
Bàn luận truyện Hoàng Đình tác giả Thân Vẫn Chỉ Tiêm thể loại Tiên hiệp 
 4 bàn luận
thonnu-datinh 4 ngày trước
Lão 5b ăn cướp cũng phải có lương tâm nghề nghiệp của cường đạo. Cướp cũng phải chừa lại chương 1 cho kẻ khác còn có vốn làm ăn. Bản nhân thật khâm phục nhân cách của trại chủ 5b. 
nhuanao 3 ngày trước
Là sao vật @thonnu-datinh tỷ
thonnu-datinh 3 ngày trước
@nhuanao Ngươi ra đường gặp đạo tặc trấn cướp thì có kẻ nào chừa cho đồng lẻ bắt xe bus chưa? bởi vậy mới nói trại chủ 5b có nhân phẩm tốt. 
nhuanao 3 ngày trước
Wow nghe tỷ nói ta cũng thấy thế😊😊
Đăng nhập hoặc đăng ký để gởi bài.