Toggle navigation
5book.vn
23.01.2014
Bàn luận truyện Mãng Hoang Kỷ tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị thể loại Tiên hiệp
 43 bàn luận
xatara 31.07.2018
Lão này viết truyện hay ghê ấy.
xatara 04.08.2018
Đọc mấy quyển đầu rất hay. Càng về sau càng nhảm, so sánh phần trước với phần sau như 2 người viết vậy. Truyện tệ nhất của lão mà ta dc đọc!
BATKING 23.09.2018
dịch tới giữa chừng thì bỏ, nản quá. Nói chung qua những phần đã đọc truyện này thấy cũng bt, giết thời gian dc
Đăng nhập hoặc đăng ký để gởi bài.