Toggle navigation
5book.vn
06.03.2016
Bàn luận truyện Khai Quốc Công Tặc tác giả Tửu Đồ thể loại Lịch sử - Quân sự 
 9 bàn luận
mannoroth76 06.03.2016
Ai đã thích quan cư nhất phẩm, bộ bộ sinh liên thì phải đọc bộ này, đã dịch full bên metruyen.com  mói miễn phí được 1 phần.
MondayApril 21.05.2017
Chưa đọc cả 2. Giới thiệu tý đi bro
lojthan 21.05.2017
Sao mọi người còn vào cái trang web độc hại tiềm tàng này? Nó còn nguy hiểm hơn những web adult. Hãy nhìn lại thực tại đi mọi người.
custom 22.05.2017
@lojthan ngươi nói vậy là sao ta không hiểu ?
SacLang-BF 22.05.2017
Ta thích cái tên
dasd 22.05.2017
@lojthan Vậy sao ngươi vào?
 Đừng làm ra vẻ như vậy. Thà cứ sống bựa bựa, thật thật đi còn hơn giả vờ thanh cao
thonnu-datinh 24.07.2017
Ra vẻ thanh cao thì là ngụy quân tử. Ngụy quân tử so sánh với tiểu nhân thì bên nào đk yêu thích hơn?
vulhoang 03.01.2018
Mình có convert truyện này thành Audio, các bạn xem trên Youtube truyện Audio nha 
YouTube
dasd 08.01.2018
=》 linh lực thái dương hiển linh trên ngươi. Ngươi là con lợn, con lợn là ngươi ■
Đăng nhập hoặc đăng ký để gởi bài.