Toggle navigation

Giới thiệu

Truyện Bát Tiên Đắc Đạo là một truyện tiên hiệp hay và hấp dẫn bạn đọc, truyện khá nổi tiếng nhưng tác giả của nó vẫn còn là một bí ẩn: không biết là ai, sống vào thời đại nào, nhưng qua những lời tác giả tự nhận là "Kẻ làm sách này" thỉnh thoảng lên tiếng, ta có thể đoán chừng đó là một nhà văn ở thời cận đại, có thể là ở cuối đời nhà Thanh, và đầu đời Dân Quốc. Đây chỉ là lời phỏng đoán, không lấy gì làm chắc chắn lắm.

Truyện này thuật lại sự tích của tám vị tiên, được dân gian truyền tụng. Đó là:

1. Lý Thiết Quài 
2. Hán Chung Ly 
3.Lam Thái Hoà 
4.Trương Quả Lão 
5.Hà Tiên Cô 
6. Lã Động Tân 
7. Hàn Tương Tử 
8.Tào Quốc Cửu. 

Tám vị thần tiên này sống ở nhiều thời đại khác nhau, ẩn cư ở Bồng Lai đảo, kết thành nhóm bạn, kéo nhau ra biển Đông Hải (Bát Tiên quá hải), giao chiến với vợ chồng lão long vương, đánh bại họ. Để kết nối Bát tiên lại với nhau, tác giả đã cho họ sống qua nhiều kiếp.

Bàn luận (30)


@BachVan Bộ công pháp vô thượng này từ hơn 20 năm trước đã được phục chế ra ngọc giản lưu truyền rộng rãi, các hạ có thể tìm thấy ở trong các Thư điếm của Kim Đồng Thương Hội.Hoặc là các hạ có thể nhờ bách hiểu sinh - Gu Gồ tiên sinh tra giúp với từ khóa " Dragon Ball " :v

@PhamNhan hoá ra là 7 viên bi rồng,làm ta cứ hóng :v

Té ra củg luyện hóa rồi... @phamnhan ngươi đc
Đăng nhập hoặc đăng ký để bàn luận