Toggle navigation

Giới thiệu

Đại thiên thế giới, nơi các vị diện giao nhau, vạn tộc hiện lên như nấm, quần hùng tụ hội, một vị Thiên chi chí tôn đến từ hạ vị diện tại vô tận thế giới diễn lại một truyền kỳ mà mọi người hướng tới, theo đuổi con đường Chúa tể.

Hỏa vực vô tận, Viêm Đế nắm giữ, vạn hỏa đốt trời xanh.

Trong võ cảnh, Võ Tổ chi uy, chấn nhiếp càn khôn.

Bắc Hoang khâu, Vạn Mộ địa, Bất Tử chi chủ trấn thiên địa

Tây Thiên điện, Bách Chiến chi hoàng, chiến uy không thể địch.
...

Thiếu niên bước ra từ Bắc Linh cảnh, cưỡi Cửu U Minh Tước xông đến thế giới hỗn loạn đầy đặc sắc, con đường Chúa tể, ai nổi ai chìm?

Đại thiên thế giới, vạn đạo tranh phong, ta làm đại chúa tể. 


Nguồn: tangthuvien, vipvandan, tieuthuyetdich, Facebook Những người yêu thích Đại Chúa Tể + Yêu Thần Ký.

Bàn luận (123)


Càng đọc càng nhảm

chào tạm biệt

Cuối cùng cũng đã kết thúc, 1 end Happing tuyệt vời, 3 người mạnh nhất được lên làm đại chúa tể của Đại thiên thế giới, chưa thoả mãn lắm nhưng chắc tác giả sẽ ko có vị diện cao hơn cho 3 ông main này rồi. Thôi tạm biệt 3 anh hùng của tôi.
Về tổng thể thì truyện vẫn hay, có đoạn câu giờ nhưng cuối cùng cũng kết nối lại để có trận chiến cuối cùng.
Đăng nhập hoặc đăng ký để bàn luận