Toggle navigation

Giới thiệu

- Không thể quên. Dù đến chết cũng không thể quên.

- Vận mệnh của ngươi từ khi sinh ra đã được quyết định, chính là...

Âm thanh già nua không ngừng vang lên trong đầu nhưng những câu nói quan trọng lại không thể nghe rõ ràng.

- Không thể quên gì? Vận mệnh của ta là gì?

Kẽo kẹt, kẽo kẹt...Nguồn: metruyen