Toggle navigation

Giới thiệu

Ngàn vạn năm trước, Lý Thất Dạ trồng xuống một cây Thúy Trúc.

Tám trăm vạn năm trước, Lý Thất Dạ nuôi một đầu cá chép.

Năm trăm vạn năm trước, Lý Thất Dạ thu dưỡng một cái tiểu cô nương.

...

Hôm nay, Lý Thất Dạ tỉnh lại sau giấc ngủ, Thúy Trúc tu luyện thành thần linh, cá chép hóa thành Kim Long, tiểu cô nương trở thành Cửu Giới Nữ Đế.

Đây là một cái dưỡng thành cố sự, một cái bất tử Nhân tộc tiểu tử dưỡng thành Yêu Thần, dưỡng thành Tiên thú, dưỡng thành Nữ Đế cố sự.Nguồn: tangthuvien

Bàn luận (103)


kỷ nguyên mới rồi, tất cả tan thành mây khói, cần gì phải lấp chỗ trống nữa, chỉ ko biết là lại vòng vèo như từ đầu nữa hay như thế nào thôi

Theo bo nay lau qua r k bjet bao jo moi ket

Chet r trong sinh lai vo dich.... Long vong
Đăng nhập hoặc đăng ký để bàn luận