Toggle navigation

Giới thiệu

Ta cả đời này, không hỏi trước kia, không cầu kiếp sau, chỉ oanh oanh liệt liệt, khoái ý ân cừu, chỉ bại các tộc anh kiệt, ngạo tiếu lục đạo Thần Ma!


Nguồn: bachngocsach
Dịch: archnguyen1984

Bàn luận (22)


có thể ta chứng được đại đạo sau khi tu xong bộ này

3 quyển đầu rất hay, từ quyển 4 bắt đầu rối đọc có cảm giác khó chịu sao ý. Full chưa mà lâu quá hk ra chương z lão @5book

Trước đọc hết quyển 4 thì bỏ dở vì thấy thiếu nhiều đoạn, nhiều tình tiết không logic lắm. Bỏ vài tháng h đọc lại từ đầu bên sstruyen thấy rất khác, đây là 1 tuyệt phẩm có thể so với các truyện của lão Nhĩ mặc dù chưa full. Trước đọc rất nãn có thể do lão dịch giả say xỉn nên dịch thiếu hay bên mình copy chưa đầy đủ, gặp các chương như z thì qua cv đọc có khi hay hơn ý. Chương mới lâu ra quá, lão 5book up nhanh nhanh đi.
Đăng nhập hoặc đăng ký để bàn luận