Toggle navigation

Giới thiệu

Ta cả đời này, không hỏi trước kia, không cầu kiếp sau, chỉ oanh oanh liệt liệt, khoái ý ân cừu, chỉ bại các tộc anh kiệt, ngạo tiếu lục đạo Thần Ma!


Nguồn: bachngocsach
Dịch: archnguyen1984

Bàn luận (21)


Ham đến mấy Phàm mỗ cũng không dám nhai convert,sợ tảu hoả nhập ma,bạo ... não, thân tử đạo tiêu

có thể ta chứng được đại đạo sau khi tu xong bộ này

3 quyển đầu rất hay, từ quyển 4 bắt đầu rối đọc có cảm giác khó chịu sao ý. Full chưa mà lâu quá hk ra chương z lão @5book
Đăng nhập hoặc đăng ký để bàn luận