Toggle navigation

Giới thiệu

Một đứa trẻ vừa sinh ra đã bị vứt bỏ, mang trên mình Cửu Âm Tuyệt Mạch.

Nó sẽ sống như thế nào?

Làm thế nào để trở thành cường giả?

Thánh nhân thì như thế nào? 

Chuyện xưa chúng thần chi chiến?

Yêu, ghét, hận, thù. Sư trò có thể yêu nhau? 


Nguồn: banlong

Bàn luận (1)


Truyen nay ko dich nua ak ad
Đăng nhập hoặc đăng ký để bàn luận