Toggle navigation

Giới thiệu

Ở kiếp này, hắn mang trong người pháp quyết vô thượng, trong nội tâm còn có rất nhiều công pháp tăng tiến tu vi từng cảnh giới khác nhau, cộng thêm thân phận tông sư đan dược, hắn nhất định sẽ đại phóng quang mang trong tu chân giới, đủ loại tiếc nuối kiếp trước, kiếp này sẽ không để nó phát sinh.

Một sự tự tin chưa từng có trong lòng Cổ Thần bạo phát, cả đời này:

Ai dám đối với Cổ gia làm loạn, giết...
Ai dám đối với phụ thân không trọng, giết...
Ai dám đối với sư phụ không tôn, giết...
Ai dám đối với sư tỷ không kính, giết...

Bàn luận (37)


Bộ này có gái k @nhuanao

Có 3 đứa cơ sau main vơ hết 
Bộ này hồi trước ta thick lắm đọc hay nè @MBao

Main dc tác giả buff quá ghê. Đánh vượt cấp từ đầu đến cuối. Lv tăng vù vù, pháp bảo nhìu như cỏ, gái gú main gom hết, danh tiếng  lên như gió, giết người như giết chó
Đăng nhập hoặc đăng ký để bàn luận