Toggle navigation

Giới thiệu

Thể loại: tiên hiệp, dị giới, hệ thống, xuyên không, huyền huyễn..
"Ta tự nhận mình không phải là người tốt nhưng ngươi nghĩ ta sẽ mất mạng khi con trẻ sao?-kaka người xấu luôn luôn sống lâu trăm tuổi. Cho nên ta xấu xa thế này thì bất tử cmnr."- Khi hắn vừa dứt lời thì bỗng nhiên trời nổi sấm chớt thiên lôi đánh chết hắn như thể muốn phản đối câu hắn bất tử
Tưởng rằng sẽ chết không thể chết hơn được nữa thế nhưng hắn lại cứ thế rơi vào một đại âm mưu, lần lượt phải xuyên qua các loại thế giới.
Map 1: Đấu Phá Thương Khung...

Nguồn: Truyện CV

Bàn luận (0)

Đăng nhập hoặc đăng ký để bàn luận