Toggle navigation

Giới thiệu

Đều nói Tùy vong bởi chốn này
Dòng thông nghìn dặm đến ngày nay
Thuyền rồng đài điện không điều tiếng
Hạ Vũ đem so kém mấy đây.Nguồn: metruyen

Bàn luận (9)


Ai đã thích quan cư nhất phẩm, bộ bộ sinh liên thì phải đọc bộ này, đã dịch full bên metruyen.com  mói miễn phí được 1 phần.

Chưa đọc cả 2. Giới thiệu tý đi bro

Sao mọi người còn vào cái trang web độc hại tiềm tàng này? Nó còn nguy hiểm hơn những web adult. Hãy nhìn lại thực tại đi mọi người.

@lojthan ngươi nói vậy là sao ta không hiểu ?

Ta thích cái tên

@lojthan Vậy sao ngươi vào?
 Đừng làm ra vẻ như vậy. Thà cứ sống bựa bựa, thật thật đi còn hơn giả vờ thanh cao

Ra vẻ thanh cao thì là ngụy quân tử. Ngụy quân tử so sánh với tiểu nhân thì bên nào đk yêu thích hơn?

Mình có convert truyện này thành Audio, các bạn xem trên Youtube truyện Audio nha 
YouTube

=》 linh lực thái dương hiển linh trên ngươi. Ngươi là con lợn, con lợn là ngươi ■
Đăng nhập hoặc đăng ký để bàn luận