Toggle navigation

Giới thiệu

Đều nói Tùy vong bởi chốn này
Dòng thông nghìn dặm đến ngày nay
Thuyền rồng đài điện không điều tiếng
Hạ Vũ đem so kém mấy đây.Nguồn: metruyen

Bàn luận (9)


Ra vẻ thanh cao thì là ngụy quân tử. Ngụy quân tử so sánh với tiểu nhân thì bên nào đk yêu thích hơn?

Mình có convert truyện này thành Audio, các bạn xem trên Youtube truyện Audio nha 
YouTube

=》 linh lực thái dương hiển linh trên ngươi. Ngươi là con lợn, con lợn là ngươi ■
Đăng nhập hoặc đăng ký để bàn luận