Toggle navigation

Giới thiệu

- Ở đây có sự sống nhưng thế giới đã chết.
- Ở đây có niềm tin vững chắc nhưng thế giới sụp đổ.
- Ở đây có mọi thứ nhưng thế giới chẳng còn lại gì.
- Ở đây, có người khao khát được cứu rỗi, có người hy vọng được sa ngã, có người lạnh lùng vô tình, có người điên cuồng nhiệt huyết, có người dũng mãnh như thần, có người thấp bé như kiến...
- Dừng là địa ngục.
- Tiến cũng là địa ngục.
...


Nguồn: bachngocsach

Bàn luận (30)


Ko dich tiep 

Ồ mạt thế, mạt thế tốt

Ta ức lão đầu 5book.vn à sao chưa ra đang hay mà

@custom huynh đừng nóng, chuyện này đâu phải lão muốn là dk!

Ta ức qua´ mạt thê´ hay maˋ toàn drop

@custom huynh đệ, ngươi có bộ mạt thế nào full giới thiệu cho ta  với

@kadik huynh cái này ta xin chư´ mạt thê´ttồn tại trên 5book đại lục chỉ co´ thần ma hệ thông còn lại đa˜ bị xói mòn theo thời gian không kiếm ra được nguyên bản của những cuốn khác

@custom haiz cái chủ đề mạt thế hay vậy mà k có tg nào khai thác thực phí phạm, tìm dc vài bộ thì toàn gay sợ đến hãi hùng,
Có bộ tang thi tên "phiếu cơm" k biét huynh đệ đã nghiên cứu chưa

Bộ giˋ nói ta nghe đi @kadik huynh

Áh là "phiếu cơm" đó
Đăng nhập hoặc đăng ký để bàn luận