Toggle navigation

Giới thiệu

Trời giáng Thần vật! Dị huyết phụ thể!

Quần Tiên sợ hãi! Vạn Ma tránh lui!

Một thiếu niên xuất thân từ đại lục Đông Châu.

Mệnh sinh tử gắn liền với Hồng Phấn Khô Lâu.

Ý chí kiên định quyết trở thành đệ nhất cường giả.

Tạo nên truyền thuyết uy vũ khắp ngân hà, đại náo khắp ba cõi.


Nhóm dịch: Phàm Nhân Tông
Nguồn: bachngocsach

Bàn luận (106)


Phi ! Vong lão tiểu tử ! Lão phải cho ta một cái công đạo, sao truyện nào của lão cũng kết thúc ẩm ương như vậy ? Phải chăng là lão đang muốn bị ngược đãi :-x

Ta định tem phát,huynh nhẩy ra lun rùi @PhamNhan 😱

Yê yê. Hết MTK ta đọc HGCM

Chưa kịp bế quan. Hay không mấy bác

Ài, theo Phàm mỗ thì chư vị đạo hữu đừng khẩn trương tu luyện bản công pháp tàn khuyết này vội,nôn nóng dễ mắc sai lầm, khí huyết công tâm, thần trí bấn loạn thậm chí là tẩu hỏa nhập ma vạn kiếp bất phục.
 Chư vị đạo hữu mau chóng tranh thủ thời gian theo @MoonSlight muội học lấy "Xuân cung văn", hay là bái phỏng @thonnu_datinh tiên tử xin chỉ giáo về nhi nữ thường tình, tiện thể học lấy thần kỹ "Tam tự chân ngôn" . Đợi đêm hội nguyên tiêu thả sức mà phô triển tuyệt kỹ dành lấy phương tâm mỹ nữ. Đấy mới là chánh đạo @@  @long9ik50 @KemLanh @d30101999

@PhamNhan . Bản nhân biết đến lục tự chân ngôn, tôn giá có muốn học?

@thonnu-datinh kính ngưỡng đại danh tiên tử vạn sự thông, Phật,Nho, Đạo đều am tường, thông kim bác cổ quả là bậc trâm anh kỳ nữ. Phàm mỗ chỉ là phường phàm phu tục tử sao có thể đả động đến lục tự chân ngôn, chỉ mong tiên tử ban cho "Tam tự ngụy chân ngôn" là đủ rồi

Wow thì ra vẫn có người còn nhớ nhân gia,cảm động rơi nước mắt

Haizzz ! Cũng tại Phàm mỗ lo @MoonSlight muội là nữ hài không kiềm chế được tiếng gọi thánh chiến lén lút trốn nhà theo... IS nên mới phải điểm danh mà cảnh tỉnh, tuy zai ta không to,cao, nhiều râu như Tây nhưng hàng nội vẫn là tốt nhất :-)

Bổn toạ bế quan mấy ngàn năm lánh đời không ra
Tự nghĩ mình thiên hạ vô địch không nghĩ thế gian còn lắm nhân tài như vậy. Hổ thẹn !
Đăng nhập hoặc đăng ký để bàn luận