Toggle navigation

Giới thiệu

Phàm nhân tu tiên, phong vân tái khởi

Xuyên qua không gian và thời gian, luân hồi nghịch chuyển

Kim Tiên Thái Ất, Đại La Đạo Tổ

Tam thiên đại đạo, pháp tắc chí tôn.

《 Phàm Nhân Tu Tiên Truyện 》 Tiên Giới Thiên là tích xưa về một Hàn Lập khuynh đảo Tiên Giới, một tiểu tử người phàm tu tiên đến cảnh giới Bất Diệt trong truyền thuyết.
...

Nguồn: bachngocsach

Bàn luận (92)


Phần này hay ko các nam thanh nữ tú xăm nách?

Lão vong mỗi ngày cho 2 tầng khẩu quết tại hạ ước có cỗ máy thời gian của doraemon quá a !

Nếu có thì t sẽ tua chậm lại. Mỗi ngày chỉ cho 2 dòng khẩu quyết
Đăng nhập hoặc đăng ký để bàn luận