Toggle navigation

Giới thiệu

Nguồn: TTV + BNS

Bàn luận (22)


@thonnu-datinh các bà tháng nào cũng đi thỉnh kinh nên lúc nào cũng tây du kí.giới thiệu vài bộ kiếm hiệp hay hay đi truyện kim dung luyện hết rồi. hoặc tiên hiệp mang phong cách cổ điển như tru tiên ấy

@thonnu-datinh tỷ ta chỉ giúp hắn nhận biết văn học nước nhà thôi mà

Kiếm Chủng vẫn là tàn chương...Liệu bộ này ổn không ã
Đăng nhập hoặc đăng ký để bàn luận