Toggle navigation

Giới thiệu

Dịch: argetlam7420
Nguồn: bachngocsach.com

Giặc Hồ tiến đánh sát chân,
Bái chào ly biệt, Nghĩa ân người thầy,
Đèn hoa ngày hỷ kết dây,
Nhưng vì khói lửa, vẫn hay lo rầu,
Ấm giường, tục lệ thiếu đâu,
Hồi môn sung túc, đón dâu về nhà.
Lòng mừng vui sướng ngân nga,
Chỉ là không biết mặn mà tân nương?
(Đề tự: thíchtócquăn)

Bàn luận (2)


Bộ này dư lào nhỉ? Có còn tự ngược như Tàn Bào ko? Dâm hữu nào đọc rồi review phát

Hay. Hi vọng vợ ko chết sớm như bộ trước
Đăng nhập hoặc đăng ký để bàn luận