Toggle navigation

Giới thiệu

Võ đạo đỉnh phong, di sơn đảo hải, truy tinh nã nguyệt, nghịch loạn thời không!

Kiếm cực cảnh, nhất kiếm thành đạo, nhất kiếm thông thần, nhất kiếm phá vạn pháp!

Thiếu niên Lý Phù Trần, ngẫu nhiên đạt được Kim Sắc Tiểu Phù, Linh hồn không ngừng tiến hóa. Ở thế giới thiên tài như mưa, cường giả như mây, dùng kiếm trong tay, đăng lâm tuyệt đỉnh.

Trời đất cuối cùng cũng ngã xuống, duy ta muốn vĩnh hằng bất hủ.

---

Cảnh giới: Luyện Khí cảnh - Quy Nguyên cảnh - Địa Sát cảnh - Thiên Cương cảnh - ...


Nguồn: bachngocsach

Bàn luận (22)


Lại 1 ca yy khó đẻ nữa. Ta nghĩ tất cả các tg hiên giờ nên học 1 khóa tập làm văn của cấp bậc tiểu học.
 Xây dựng diễn biến nội dung truyện đều là dùng những thứ văn chương mẫu mực như: thiên tài - phế tài- bị phế tài chà đạp- nhặt tài bảo- thiên tài- chà đạp phế tài khác- thiên hạ toàn phế tài- đi làm đồng nát chà đạp thiên hạ.
 Cũ và nát không chịu đk.

ad tìm truyện Gia tộc cản thi về đây

:v tại Ngũ Thư đại lục lời của Thôn nữ chính là "thánh ngôn "

Truyện nào mà có đấu lôi đài là có mấy quần chúng chê bai đọc mắc mệt

@5book lão up truyện Kiều Kiều Sư Nương đi

@PhamNhan ta nói lời lẽ rất bình thường, thánh nhân cũng là thường nghĩ thường làm điều bình thường mà siêu việt, chỉ có kẻ phàm tục mới là có tâm không bình thường mà thôi.
@SacLang-BF truyện đó cũ lắm rồi.

@thonnu-datinh "vi vô vi nhi vô bất vi ", Phàm mỗ xin bái phục.

Đam mỹ hả @thonnu-datinh muội .

@casper ta cũng kêu nhập mấy truyện đam mỹ và bách hợp về nhưng lão 5b này tư tưởng vô cùng hủ lậu chưa biết nội dung ntn đã vội phán xét và cấm đoán.

 Tính ra mà nói thì mấy truyện đam mỹ mạt thế cũng khá hay , hai tên nhân vật chính có tình cảm với nhau thì ta còn chịu được chứ đến lúc miêu tả cảnh 2 tên động phòng thì...... 
 Cơ mà hình như ta cũng hơi thay đổi rồi phải không @thonnu-datinh tỷ ?
Đăng nhập hoặc đăng ký để bàn luận