Toggle navigation

Giới thiệu

Thân thể đan điền cất giữ huyền khí, không bằng dùng thiên địa làm đan điền, hải nạp huyền khí...

Từng bước một, đi lên con đường cường giả!

Phân chia cảnh giới: Hậu Thiên, Tiên Thiên, Thánh Giai, Đế Giai, Thần Giai. 


Nguồn: vipvandan

Bàn luận (30)


Xuất quan:

Phải nói đám tàu khựa thích độc cô cửu kiếm ghê ik, 10 bộ xuyên qua thì hết 9 bộ có rồi

0 fải nói hầu hết các truyện dị giới đều có
Đăng nhập hoặc đăng ký để bàn luận