Toggle navigation

Giới thiệu

Từ Địa Cầu xuyên việt tới Dị giới đã thấy nhiều, nhưng Lâm Vân của chúng ta lại từ Dị giới xuyên tới Địa Cầu. Điều này còn chưa phải là buồn bực nhất, để cho Lâm Vân phát điên chính là, hắn đang nằm trong một bệnh viện tâm thần...11221. 


Nguồn: metruyen

Bàn luận (52)


@Vopham đệ ấn ký đi

thank các lão ca

luyện 10 năm lên lực chiến ngang đại thừa luyện mấy trăm năm. max buff. main thích tỏ ra mình ân oán phân minh mà người ngoài hình tinh đến giết cả 1 thành phố thì tỏ ra tức giận này nọ, đến khi 1 quốc gia trả it tiền lại dẫn người ngoài hành tinh nhốt vào nước đó để họ giết cả quốc gia đó
Đăng nhập hoặc đăng ký để bàn luận