Toggle navigation

Giới thiệu

Nếu ta muốn có, thiên không thể không.
Nếu ta muốn không, thiên không được có. 


Nhóm dịch: Huyền Nguyệt
Nguồn: metruyen