Toggle navigation

Giới thiệu

Thể loại: lịch sử quân sự, xuyên không cổ đại
Nội dung chính của câu chuyện nói về nam chính ở thời hiện đại là một tay bắn tỉa thiện xạ nhưng chẳng may trong một lần đang làm nhiệm vụ đột nhiên xuất hiện một cơn lốc xoáy hút anh vào.
Không ngờ lại đưa anh vượt thời gian trờ về triều đại của Tam Quốc đang giai đoạn phân chia lãnh thổ. Liệu anh sẽ đầu quân dưới trước của phe nào là Tào Tháo, Lưu Bị hay Đông Ngô. Anh ta đã trãi qua cuộc sống ở đây như thế nào? Liệu anh có được trở về lại tương lai?
P.s: Truyện có nội dung chữ trong ảnh, cân nhắc trước khi đọc.

Nguồn: Vip Văn Đàn

Bàn luận (1)


14 chương

Hay khong?
Đăng nhập hoặc đăng ký để bàn luận