Toggle navigation

Giới thiệu

Thể loại: Tiểu thuyết
Truyện "Công Ty" xoay quanh các mối quan hệ trong một công ty thiết kế.
Những người ở đây đều là những người trẻ, họ có nhiều hoài bão và ước mơ riêng.
Câu chuyện cũng là những bài học về sự đánh đổi, trả giá và cảm nhận hạnh phúc.

Bàn luận (0)

Đăng nhập hoặc đăng ký để bàn luận