Toggle navigation

Giới thiệu

Thể loại: hài hước, hậu cung, sắc, không quá sến súa như ngôn tình thêm tí kinh dị.

Một câu chuyện được tổng hợp nhiều thể loại với nhau tạo nên một màu sắc hoàn toàn khác biệt.

Cấp bậc Dị Nhân : cấp E \- D \- C \- B \- A \- S \- SS.

Cấp bậc Thảm Họa : cấp Sư \- Quy \- Phụng \- Long \- Thần.

Cấp bậc Ma Nhân: cấp X \- Y \- Z

................

Truyện có yếu tố sắc nặng, yêu cầu trẻ em dưới 18 tuổi không được xem khi chưa có sự cho phép của người lớn! He he

Nguồn: Truyện YY

Bàn luận (2)


5book leech từ đâu vậy. đọc mô tả không có cảm tình r

Thường thì có giới thiệu như này đa phần là truyện yy, cực yy luôn
Đăng nhập hoặc đăng ký để bàn luận

Đánh dấu (1)