Toggle navigation

Giới thiệu

Nội dung chính của câu chuyện nói về một sinh viên xa nhà phải ở nhà trọ là Toàn cũng bắt đầu từ ngày đó cuộc đời cậu gặp nhiều những biến cố xảy đến liên tiếp.
Cậu được tiếp xúc với những thế lực không tồn tại ở thế giới này và qua đó hiểu được câu chuyện của một cuộc đời khác

Nguồn: wattpad.com/user/Thuclinh1811, Thục's Facebook profile

Bàn luận (0)

Đăng nhập hoặc đăng ký để bàn luận