Đại Chu Tiên Lại

Tiên hiệp Trọng Sinh Xuyên Không Vinh Tiểu Vinh
30 chương / Còn tiếp
33
  • Giới thiệu

    Xuyên việt qua thế giới Tiên hiệp, nơi mà yêu mị khắp nơi, quần ma loạn vũ, Lý Mộ ban đầu thực sự chỉ an ổn sống qua ngày, nhưng tiểu hồ ly mà hắn vô tình cứu được lại đột nhiên mở miệng nói tiếng người, rằng nó muốn lấy thân báo đáp...

    Đây là câu chuyện về một thanh niên hiện đại xuyên việt tới thế giới Tiên hiệp, trảm yêu trừ ma, khuông phù chính nghĩa.

  • Bàn luận

    Đăng nhập hoặc đăng ký để bàn luận.