Luyện Kiếm

Vong Ngữ Tiên hiệp
37 chương / Còn tiếp
277 1
 • Giới thiệu

  Vì kiếm, nhiều kẻ bỏ qua gia đình và sự nghiệp, vì việc nghĩa không chùn bước.

  Vì kiếm, nhiều kẻ đánh mất đi lý trí, sa vào địa ngục.

  Phong vân nổi lên, linh kiếm sinh ra, vì kiếm mà sinh, vì kiếm mà chết.

  Thiếu niên Luyện Kiếm Sư ngang trời xuất thế. Dị hỏa dung thân, trở thành Luyện Kiếm Tông Sư.

  Hắn rèn ra lưỡi kiếm sắc bén nhất từ xưa tới nay, vượt qua mọi chông gai, đi tới luyện kiếm đỉnh phong.

 • Bàn luận

  Đăng nhập hoặc đăng ký để bàn luận.