Nhất Ngôn Thông Thiên

Tiên hiệp Hắc Huyền
998 chương / Còn tiếp
 • Giới thiệu

  Thiên có chín tầng, có bát hoang, ta muốn thất giới tranh hùng, không cầu lục đạo nương thân, ta từng đoạt người ngũ cốc, cũng từng hành hiệp Tứ Hải, tam sinh tình tận, hai đời vì là tiên, chỉ nguyện một lời Thông Thiên!

  Ta là lợn, Từ Ngôn như thế nói, ta không nuốt cám bã, chỉ ăn rồng hổ.

  Nguồn: bachngocsach

 • Bàn luận


  ch*ch rồi

  đừng xem thường đạo sĩ

  hay thật sao,đánh dấu bộ thứ 100 a 
  Đăng nhập hoặc đăng ký để bàn luận.